"Loading..."
Algus aastatel oli meie põhitegevus alaks käsitöö palkmajade tootmine, paigaldus ja müük.

 Tänaseks hetkeks oleme omandanud põhjalikud teadmised antud sektoris ning vajadusel nõustame meeleldi oma kliente palkehitiste  ehitamise juures.  Vajadusel korrastame ja remondime sinu päevi näinud palkehitise või kui oled selle endale ostnud ning vajad abi selle montaaži juures, oleme ka sellisel juhul ainult telefoni kõne kaugusel.  

Nagu iga õige ettevõte, oleme ka meie võtnud sihiks kasvamise ja edasi liikumise.  Selle juures on suur roll olnud meie lugupeetud klientidel, kelle mitmekülgne mõttemaailm ja ideelaotus on aidanud laiendada põhjalikult meie teenuste nimekirja, et vastata rohkematele ootustele. Vaata üle, kas mõni neist sektoritest sind kõnetaks? 

Põhiliselt tegeleme:

  • Terrassid, rõdud, lavad
  • Fassaadid
  • Varjualused, pergolad
  • Mööbli ja puitlahenduste montaaž
  • Sõrestik ehitiste montaaž
  • Palkehitiste montaaž
  • Saunad, leiliruumid
  • Mitmesugused üldehitus-  ja puuseppatööd

 
MISSIOON JA VISIOON

Meie mission on luua puitehitiste ehitamisega uusi eluviise ja neid järgida. Meie soov on tõsta elatustaset ja julgustada uusi saavutusi elluviima, mis tunduvad esmapilgul võimatud. Kasutades puitu taastuva ressursina ehituses, levitame teadlikkust ökoloogiliste materjalide, tervisliku eluviisi ning ökonoomse ja keskkonnasõbraliku ehituse väärtust.

VÄÄRTUSED MILLESSE ME USUME

Meie jaoks tähendab „tipptase“ mitte ainult kõige paremat tegutsemist, vaid ka seda, et peame toimima vastavalt kõige kõrgematele eetilistele standarditele. Sellepärast ei tohi me kunagi oma äriprintsiipidest kõrvale kalduda, hoolimata raskustest või tagajärgedest. Oleme väärt usaldust, mida te meile pakute!

Mõned pildid meie varasematest palkehitiste saavutustest

Koostööpartnerid

Puiduspetsid OÜ logo tume 340x156
logo 340x156 must